rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Uczeń:

Uczeń jest dla nas największą wartością – podmiotem naszych oddziaływań. Dostrzegamy silne strony jego osobowości i wzmacniamy je. Kształtujemy uniwersalne postawy etyczno - moralne.

Zapewniamy bezpieczeństwo.

Wychowujemy dla przyszłości – świadomego i pełnoprawnego życia w Europie.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w pracy z uczniami dyslektycznymi, dysgrafraficznymi i z dysortografami.

Edukacja:

Priorytetem naszych działań jest edukacja na najwyższym poziomie. Dlatego stworzyliśmy szkołę, która kształci w komfortowych warunkach a jednocześnie rzetelnie, zapewniając wysoki poziom edukacji. Wszystkie nasze jednostki dydaktyczne uzyskały w toku nadzoru pedagogicznego uprawnienia szkoły publicznej, co umożliwia nam wydawanie świadectw i dyplomów o równorzędnych uprawnieniach ze szkołami publicznymi.

Jednym z podstawowych założeń dydaktycznych, jest zaproszenie do realizacji oferty dydaktycznej nauczycieli z wyższego etapu edukacji. Oznacza to, że uczniów szkoły podstawowej uczą nauczyciele szkół średnich, a w szkole średniej, nauczyciele akademiccy.

Rozwój:

Ustawiczny rozwój w celu zapewnienia kompleksowości edukacji to nasz cel.

Edukacja to przede wszystkim ludzie, dlatego wkładamy wiele wysiłku w rozwój naszej kadry, nieustannie odkrywając nowe metody i sposoby realizacji naszych działań.

Dla nas rozwój, to oprócz inwestycji w ludzi, inwestycja w kolejne stopnie edukacji. Dążymy do tego, by powstał kompleksowy Zespół Szkół Prywatnych, gwarantujący edukację na najwyższym poziomie na wszystkich jej szczeblach.