rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Szkoła Podstawowa

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Podstawowej jest:

 • Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły
 • Złożenie poniżej wymienionych dokumentów:
  • Podanie
  • 3 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach: 30x42
  • W przypadku klas II-VII świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
  • Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez przedszkole - kl.I
  • Bilans sześciolatka - kl.I
 • Wypełnienie arkusza zgłoszeniowego
 • Wniesienie opłaty wpisowej
 • Zawarcie umowy o kształcenie.

Pliki do pobrania:

 Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej

 Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej dla uczniów PSM

 Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej

 Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej dla uczniów PSM

Gimnazjum

Warunkiem przyjęcia do Gimnazjum jest:

 • Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły
 • Złożenie poniżej wymienionych dokumentów:
  • Podanie i życiorys
  • 3 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach: 30x42
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginał zaświadczenia wydanego przez OKE o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty
 • Wypełnienie arkusza zgłoszeniowego.
 • Wniesienie opłaty wpisowej
 • Zawarcie umowy o kształcenie.

Pliki do pobrania:

 Zgłoszenie do Gimnazjum

 Zgłoszenie do Gimnazjum dla uczniów PSM

 Liceum

Warunkiem przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego jest:

 • Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły
 • Złożenie poniżej wymienionych dokumentów:
  • Podanie i życiorys
  • 3 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach: 30x42mm
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej
  • Oryginał zaświadczenia wydanego przez OKE o wyniku sprawdzianu gimnazjalnego.
 • Wypełnienie arkusza zgłoszeniowego.
 • Wniesienie opłaty wpisowej.
 • Zawarcie umowy o kształcenie.

Pliki do pobrania:

 Zgłoszenie do LO

 Zgłoszenie do LO dla uczniów PSM

UWAGA !!!

Obecnie nie uczestniczymy w naborze elektronicznym.

Chcąc zostać naszym uczniem musisz nas odwiedzić osobiście.

Skuteczny zapis na listę uczniów musi być poprzedzony wniesieniem opłaty wpisowej w wysokości ustalanej na dany rok szkolny. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest wniesienie opłaty za dany miesiąc z góry, czyli najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. Opłaty wnosi się w kasie szkoły lub przelewem.

Nr konta bankowego: 23 1240 4357 1111 0000 53 13 39 53

Wysokość czesnego zależne jest od ilości uczniów w klasie.