rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym, jak i poprzednio, koła zainteresowań są uruchamiane pod potrzeby naszych uczniów.

W bieżącej ofercie prowadzimy zajęcia z przedmiotów biologia i chemia – celem jest realizacja treści programowych z poziomu rozszerzonego dla osób chcących kontynuować edukację na Uniwersytetach Medycznych.

Realizujemy także zajęcia z matematyki, mają one charakter korygujący zauważone braki dotyczące poprzednich etapów edukacyjnych.

Zajęcia wyrównujące prowadzimy przy ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.