rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Historia naszej szkoły
 • Rozpoczęliśmy we wrześniu 1992 roku, tworząc pierwszą w Rybniku Prywatną Szkołę Podstawową.
 • W roku 1993 poszerzyliśmy działalność o Prywatne Liceum Ogólnokształcące.
 • W 1994 roku powstały; Prywatne Liceum Ekonomiczno-Handlowe oraz Prywatne Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodach:
  • technik handlowiec
  • technik ekonomista
  • technik obsługi ruchu turystycznego
 • W 1996 roku utworzyliśmy Prywatne Medyczne Studium Zawodowe Techniki Farmaceutycznej, kształcące w zawodzie: technik farmaceutyczny.
 • W 2001 roku poszerzyliśmy działalność o kształcenie w zawodzie: technik informatyk.
 • Od 2002 roku wszystkie jednostki dydaktyczne działają pod nazwą Zespołu Szkół Prywatnych im. gen. Wł. Andersa.
Tradycja

Od momentu założenia w 1992 roku, zwyczajem, stały się organizowane corocznie wyjazdy językowe do Anglii oraz obozy narciarsko – snowboardowe.

Z kolei naukę w Liceum, rozpoczynaliśmy od obozu integracyjnego połączonego z realizacją programu z PO.

Najważniejsze wydarzenia

W 1994 roku z inicjatywy Rodziców, nastąpiło nadanie szkole imienia Wielkiego Polaka, Obywatela i Patrioty – Generała Władysława Andersa.

W uroczystości wzięła udział wdowa po generale Pani Irena Anders. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej nastąpiło 14 października 1994 roku.

Była to pierwsza wizyta Pani Generałowej na Śląsku!