rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku zaprasza w nowym roku szkolnym 2022/2023 do klasy I i IV

Nasze mocne strony to:

  • klasy maksymalnie 12 osobowe
  • kameralna atmosfera
  • indywidualne podejście do ucznia i wysoka skuteczność nauczania
  • 100% zdawalność egzaminu maturalnego
  • przychylne nastawienie i pomoc dydaktyczna szkoły w przypadku nieobecności
  • szkoła wolna od używek i przemocy