rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

SZKOLNYDysponujemy niewielką liczbą miejsc w klasach II LO, zarówno w klasie po SP jak i po Gimnazjum.

Informujemy także, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi zmiana siedziby szkoły.
Dotychczasowe Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Rybniku będzie mieścić się w budynku należącego do Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku przy ul. Władysława Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik.
Współpraca z MDK poszerza nasze możliwości o zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne i recytatorskie oraz o salę gimnastyczną, która będzie na miejscu.
Chętnych zapraszamy.