rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Strajki w szkole? Późne godziny zajęć? Przeładowane klasy?
- W TEJ SZKOLE TO NIE GROZI -

Serdecznie zapraszamy do naszego Prywatnego Liceum im. gen. Władysława Andersa w Rybniku

Nasze mocne strony to:

  • klasy maksymalnie 10 osobowe  - to w istotny sposób wpływa na efektywność nauczania – dziecko, któremu nauczyciel może poświęcić więcej czasu nie ginie w tłumie i szybciej przyswaja nowe treści, a także łatwiej je zapamiętuje,

  • kameralna atmosfera - mniejsza liczba uczniów w klasie pozytywnie wpływa na wzajemne relacje uczniów z nauczycielami oraz między samymi uczniami,

  • indywidualne podejście do ucznia i wysoka skuteczność nauczania - nauczyciel znajduje więcej czasu na indywidualną pracę z dzieckiem, rozwijanie jego zdolności w trakcie lekcji, jak i podczas zajęć dodatkowych,

  • szkoła wolna od używek i przemocy,

  • 100% zdawalność egzaminów.

Uwaga!
Trwa nabór uzupełniający do kl. I na rok szkolny 2019/2020