rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Trwa rekrutacja do klas pierwszych w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Rybniku