rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się 4 lipca 2019 r. o godz. 12.00

Jednocześnie informujemy, że 4 lipca od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdającychSerwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez Dyrektora szkoły.