rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Prowadzimy nabór na nowy rok szkolny 2019/2020 do dwóch klas pierwszych w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym:

- jedna klasa dla ucznów po szkole gimnazjalnej

- jedna klasa dla uczniów po szkole podstawowej

UWAGA

zostały ostatnie wolne miejsca w poszczególnych klasach.

Klasy są bardzo kameralne, przyjmujemy maksymalnie do 12 uczniów.

Warunkiem koniecznym gwarantującym wpisanie na listę osób, którzy chcą zostać naszymi uczniami jest złożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenia i uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej.
Kolejnym krokiem jest dostarczenie wymaganych dokumentów.