rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

news1 września 2016 roku rozpoczynany nowy rok szkolny 2016/2017

 

klasa III LO - godz. 9.00

klasa I Gimnazjum - godz. 11.00

klasa I LO - godz. 12.00

 

Rodzice/Opiekunowie prawni ucznów klas pierwszych proszeni są o przybycie wraz z dziećmi.