rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

newsJak co roku egzamin maturalny w naszym liceum zdało 100% przystępujących. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Przedstawiamy rewelacyjne wyniki egzaminów:

przedmioty obowiązkowe:

Język polski - 60%

Język angielski - 76% w tym dwie osoby zdały na 100%

Matematyka - 61%

poziom rozszerzony:

Język polski - 56%

Język angielski - 55% w tym jedna osoba uzyskała najwyższy wynik w kraju czyli 98%