rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

newsW celu usprawnienia procesu rekrutacji osoby zgloszone do gimnazjum i liceum proszone są o dostarczenie odpowiednio oryginału ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzaniu/egzaminu gimnazjalnego.