rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Tegoroczne ustne egzaminy maturalne zakończyły się ogromnym sukcesem. Aż połowa zdających osiągnęła maksymalną liczbę punktów, czyli zdała na 100%, przy czym najniższy wynik to 60% GRATULUJEMY