rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Szanowni Rodzice

Plakat A2 c

prowadzimy nabór do klasy I, IV,V,VI i VII - klasa DWUJĘZYCZNA - w Prywatnej Szkole Podstawowej na rok szkolny 2017/2018.
Jeżeli ważna jest dla Was atmosfera w jakiej uczy się Wasze Dziecko, cenicie indywidualne podejście do Niego, a przede wszystkim chcecie by było bezpieczne w szkole i z entuzjazmem przyswajało wiedzę oraz zasady dobrego postępowania przekazywane przez doświadczonych i cenionych Pedagogów zachęcamy do umawiania się na indywidualne spotkania z Dyrekcją szkoły w celu poznania szczegółów rekrutacji.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły.

news1 września 2016 roku rozpoczynany nowy rok szkolny 2016/2017

 

klasa III LO - godz. 9.00

klasa I Gimnazjum - godz. 11.00

klasa I LO - godz. 12.00

 

Rodzice/Opiekunowie prawni ucznów klas pierwszych proszeni są o przybycie wraz z dziećmi.

 

newsW celu usprawnienia procesu rekrutacji osoby zgloszone do gimnazjum i liceum proszone są o dostarczenie odpowiednio oryginału ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzaniu/egzaminu gimnazjalnego.

newsJak co roku egzamin maturalny w naszym liceum zdało 100% przystępujących. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Przedstawiamy rewelacyjne wyniki egzaminów:

przedmioty obowiązkowe:

Język polski - 60%

Język angielski - 76% w tym dwie osoby zdały na 100%

Matematyka - 61%

poziom rozszerzony:

Język polski - 56%

Język angielski - 55% w tym jedna osoba uzyskała najwyższy wynik w kraju czyli 98%

 

 

 

newsTylko od 11 lipca do 20 lipca 2016 r. wpisowe do liceum obniżone o 50%