rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

newsJak co roku egzamin maturalny w naszym liceum zdało 100% przystępujących. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Przedstawiamy rewelacyjne wyniki egzaminów:

przedmioty obowiązkowe:

Język polski - 60%

Język angielski - 76% w tym dwie osoby zdały na 100%

Matematyka - 61%

poziom rozszerzony:

Język polski - 56%

Język angielski - 55% w tym jedna osoba uzyskała najwyższy wynik w kraju czyli 98%

 

 

 

newsW celu usprawnienia procesu rekrutacji osoby zgloszone do gimnazjum i liceum proszone są o dostarczenie odpowiednio oryginału ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzaniu/egzaminu gimnazjalnego.

Tegoroczne ustne egzaminy maturalne zakończyły się ogromnym sukcesem. Aż połowa zdających osiągnęła maksymalną liczbę punktów, czyli zdała na 100%, przy czym najniższy wynik to 60% GRATULUJEMY

newsTylko od 11 lipca do 20 lipca 2016 r. wpisowe do liceum obniżone o 50%

newsGRATULUJEMY

II miejsce Filipa - ucznia drugiej klasy liceum - w XXIII Mityngu Pływackim o „Puchar Dyrektora ZSB”