rok założenia: 1992

Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Władysława Andersa
w Rybniku

Informujemy, że od 17.marca br. kontakt ze szkołą będzie możliwy wyłącznie drogą elektroniczną. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Uczniowie nie powinni opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Dni tych nie należy traktować jako dni wolnych czy jako dodatkowych ferii.

 

Dyrektor ZSP

SZKOLNY

godz. 10.00 - spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcą dla uczniów i ich rodziców 3-letniego liceum

godz. 12.00 - spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcą dla uczniów i ich rodziców 4-letniego liceum

Strajki w szkole? Późne godziny zajęć? Przeładowane klasy?
- W TEJ SZKOLE TO NIE GROZI -

Serdecznie zapraszamy do naszego Prywatnego Liceum im. gen. Władysława Andersa w Rybniku

Nasze mocne strony to:

 • klasy maksymalnie 10 osobowe  - to w istotny sposób wpływa na efektywność nauczania – dziecko, któremu nauczyciel może poświęcić więcej czasu nie ginie w tłumie i szybciej przyswaja nowe treści, a także łatwiej je zapamiętuje,

 • kameralna atmosfera - mniejsza liczba uczniów w klasie pozytywnie wpływa na wzajemne relacje uczniów z nauczycielami oraz między samymi uczniami,

 • indywidualne podejście do ucznia i wysoka skuteczność nauczania - nauczyciel znajduje więcej czasu na indywidualną pracę z dzieckiem, rozwijanie jego zdolności w trakcie lekcji, jak i podczas zajęć dodatkowych,

 • szkoła wolna od używek i przemocy,

 • 100% zdawalność egzaminów.

Uwaga!
Trwa nabór uzupełniający do kl. I na rok szkolny 2019/2020

 • ceni sobie spokój i harmonię na lekcjach,
 • odpowiadają Ci mało liczne klasy w których panuje przyjazna atmosfera,
 • nie chcesz zaniedbywać swoich pasji i zainteresowań.

  Wybierz nasze liceum, nie zwlekaj!

        Gwarantujemy:

 • indywidualne podejście do Ucznia,
 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego (w tym dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami)
 • jednozmianowość (lekcje w godzinach od 8.00 do 15.00),
 • wsparcie w realizowaniu zainteresowań Ucznia.